SERWIS I KONSERWACJA

W ramach stałej umowy konserwacyjnej zapewniamy Państwu profesjonalną opiekę nad powierzonym nam systemem. Z tej formy najczęściej korzystają spółdzielnie mieszkaniowe, administracje, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, firmy, instytucje ale także klienci indywidualni. Stawka opłaty za konserwacje systemu jest uzależniona jest od ilości urządzeń, rodzaju i stanu technicznego zainstalowanych urządzeń oraz zakresu ustalonych prac konserwacyjnych.

 

Zapewniamy 24-godzinny serwis!

Wykonujemy również serwisy i konserwacje na wezwanie klienta:
Polega to na usunięciu awarii u klienta po wezwaniu naszego serwisu, opłata za naprawę wnoszona jest jednorazowo po wykonaniu usługi. Cena zależy od rodzaju awarii, zużytych to niej części zamiennych oraz kosztu dojazdu do klienta.