Blog

NAPRAWA, SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, CCTV, DOMOFONÓW

Naprawa, serwis i konserwacja systemów alarmowych, CCTV, domofonów. System alarmowy jest elektronicznym systemem zabezpieczeń obiektu i cechuje go prostota obsługi, niezawodność oraz niski koszt utrzymania w pełnej sprawności. Jest dużo tańszym systemem od zabezpieczeń mechanicznych ( kraty, pancerne szyby itp.) i jest w bardzo małym stopniu widoczny w obiekcie. Każdy system alarmowy wymaga okresowej konserwacji w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy.

 

Nowoczesne centrale alarmowe wyposażone są już w narzędzia do ciągłej kontroli baterii zasilania awaryjnego (akumulatorów) oraz kontrolują prace detektorów (czujek), manipulatorów, okablowania instalacji w sposób ciągły. Niesprawności systemu alarmowego sygnalizowane są użytkownikowi na klawiaturze. Niektóre usterki systemu alarmowego nie są kontrolowane przez centralę i wykrycie ich jest możliwe jedynie przy przeglądzie konserwacyjnym przez wyspecjalizowanego technika.

Konserwacja polega również na sprawdzeniu pola widzenia oraz zasięgu działania czujek alarmowych, sprawności działania sygnalizatorów, pilotów napadowych, czyszczeniu optycznych elementów systemu oraz sprawdzeniu łączności ze stacją monitorującą system alarmowy. W momencie włamania do obiektu system alarmowy musi być w pełni sprawny i gotowy do zadziałania.

 

 

 

Konserwacje systemów alarmowych w zależności od klasy obiektu powinny być wykonywane:

  • co pół roku ( mieszkania, domy, biura, małe firmy, sklepy itp),
  • raz na kwartał ( hurtownie, magazyny, sklepy jubilerskie, banki, kantory itp, ),
  • co miesiąc ( w obiektach o podwyższonym ryzyku włamania).

 

 

Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające wykwalifikowany personel oraz długoletnie doświadczenie.

Nasza firma oferuje:

  • serwis i naprawy bieżące instalacji (gwarancyjne i pogwarancyjne),
  • przeglądy okresowe instalacji,
  • przeglądy instalacji na wezwanie klienta,
  • modernizacje i rozbudowy instalacji,
  • ekspertyzy uszkodzeń instalacji (po burzy, w wyniku przepięć zasilania 230V),
  • dostawę urządzeń do wymiany podczas napraw i przeglądów.

 

Zapewniamy 24 – godzinny serwis i udzielamy 24 – miesięcznej gwarancji na nasze usługi.