Systemy alarmowe

KESZ Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń

 

– 15 lat doświadczenia w serwisowaniu i modyfikowaniu systemów alarmowych w TESCO.
– 15 lat doświadczenia w projektowaniu, instalacji i serwisowaniu systemów alarmowych w obiektach przemysłowych, obiektach handlowych i gospodarstwach indywidualnych.

Systemy alarmowe

Systemy alarmowe potrzebne są wszędzie tam, gdzie istotne znaczenie ma ochrona przed włamaniem, pożarem, aktami wandalizmu lub innymi niebezpieczeństwami. Sygnalizują one nieprawidłowości oraz pozwalają na szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia. Systemy alarmowe wykorzystują szeroki asortyment urządzeń:
– pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR)
– czujniki magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych
– różnego typu bariery podczerwieni
– centrale alarmowe
– sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne
– manipulatory i moduły komunikacji
Wzbudzenie jakiegokolwiek czujnika powoduje generowanie alarmu przez system alarmowy, a w sytuacji gdy system jest podłączony do stacji monitorowania uruchamiane są działania grupy interwencyjnej. Użytkownik wpisując na klawiaturze specjalny kod zazbraja lub rozbraja system alarmowy. Pomieszczenia objęte ochroną systemu alarmowego można pogrupować. Umożliwia to na strefowe korzystanie z sieci alarmowej i zazbrajanie bądź wyłączanie alarmu w obszarach budynku, z których nikt w danej chwili nie korzysta bądź będziemy z nich czasowo korzystali.

Przykładowy system alarmowy w domku jednorodzinnym

1. Centralka alarmowa. 2. Manipulator. 3. Czujka dymu. 4. Czujka magnetyczna. 5. Czujka ruchu PIR. 6. Kurtyna IR. 7. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.

Centrala alarmowa

To urządzenie jest podstawowym elementem systemu alarmowego. Tutaj analizowane są sygnały z wszelkiego rodzaju czujników i ona decyduje o formie wygenerowanego alarmu w zależności od zastosowanej technologii. Zazwyczaj włączana jest zewnętrzna sygnalizacja dźwiękowa i świetlna, wysyłane są powiadomienia na urządzenia mobilne z zainstalowaną aplikacją do obsługi systemu lub komunikaty SMS do użytkownika bądź też powiadamiane są o alarmie odpowiednie służby. Do centrali doprowadzane są sygnały z elementów detekcyjnych tak dobranych by chronić obiekt od zewnętrznych granic posesji, poprzez ochronę jego elewacji, drzwi i okien, no i  rzecz najważniejsza – by chronić wnętrze obiektu. Liczba urządzeń dołączanych do centrali alarmowej jest zmienna, poziom ochrony uzależniony jest bowiem w dużej mierze od potrzeb i wymagań użytkownika. Szeroka gama produktów pozwala zbudować system alarmowy zapewniający komfort i bezpieczeństwo wszystkim, którzy zdecydują się na jego zainstalowanie.

 

Manipulator

Istotnym elementem każdego systemu alarmowego jest manipulator. Umożliwia on zarządzanie ustawieniami centrali alarmowej, a także szybką i wygodną zmienę ustawień innych elementów systemu czy też zarządzanie strefami. Manipulator przechowuje w swej pamięci dane o zdarzeniach w chronionym obiekcie takich jak alarmy, awarie i inne nieprawidłowości. Informacje o systemie są wyświetlane na panelu LCD, a dostęp do nich umożliwia, zazwyczaj podświetlana, klawiatura. O stanie systemu informują także diody sygnalizacyjne LED ułatwiając tym samym obsługę systemu.

Czujka ruchu PIR

Czujka ruchu PIR (passive infrared sensor) to sensor, który mierzy promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekty znajdujące się w polu widzenia czujki. Jeżeli w tym polu pojawi się źródło podczerwieni o wyższej temperaturze niż temperatura reszty obiektów to czujka generuje alarm. Takim źródłem jest zazwyczaj przemieszczający się człowiek lub zwierzę, stąd nazwa czujki – czujka ruchu. Zastosowane w czujkach układy optyczne oraz mikroprocesory pozwalają na precyzyjną detekcję i unikanie fałszywych alarmów. Czułość detekcji jest największa w kierunku prostopadłym do detektora podczerwieni. Dlatego pole detekcji może być kształtowane poprzez zastosowanie w czujce dedykowanego układu optycznego. Czujki dookólne mają kąt widzenia bliski 360°, czujki korytarzowe mają niewielki kąt widzenia ale duży zasięg 20 do 50 metrów, czujki kurtynowe tworzą wąską poziomą lub pionową kurtynę o zasięgu 15 do 20 metrów. W zależności od miejsca montażu dostępne są czujki ścienne, sufitowe, itd.

Czujka magnetyczna

Czujka magnetyczna składa się z dwóch elementów: magnesu montowanego na skrzydle okna lub drzwi oraz kontaktronu (montaż do futryny). Otwarcie drzwi lub okna powoduje oddalenie magnesu od kontaktronu i rozwarcie jego styków, co generuje alarm w przypadku zazbrojonego systemu alarmowego. Prosta konstrukcja czujek magnetycznych pozwala na zastosowanie ich do wielu typów drzwi i okien a także w bramach wjazdowych czy w garażach.

 

Czujka dymu

Oprócz zdarzeń fizycznego naruszenia obszaru chronionego, często dochodzi do wydarzeń zagrażających życiu i zdrowiu związanych z pojawieniem się dymu, czadu czy gazu. Czujka dymu przeznaczona jest do wykrywania wczesnego stadium rozwijającego się pożaru. Zwykle jest ona wyposażona w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego oraz w nadmiarowo-różniczkowy sensor temperatury. Gdy stężenie dymu w komorze optycznej przekroczy pewien próg element fotoelektryczny generuje alarm. Alarm generowany zjawiskami termicznymi pojawia się gdy temperatura otoczenia przekroczy określony próg 55-65°C lub w przypadku szybkiego wzrostu temperatury.

 

Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna

Podstawową funkcją systemu alarmowego jest informacja o naruszeniu obszaru chronionego. Sygnały świetlne i dźwiękowe mają nie tylko walor informacyjny ale także odstraszający, w przypadku napadu bądź włamania, głośny pulsujący dźwięk i seria sygnałów świetlnych często wywołują panikę i zmuszają intruza do ucieczki.